Chylice, 24.04.2017 r.

Na stronie http://kuratorium.waw.pl pojawiło się Zarządzenie Nr 20 MKO z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.
Na stronie http://edukacja.warszawa.pl  został zamieszczony Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18.
Znajomość obu dokumentów jest podstawą do prawidłowego podjęcia decyzji co do wyboru szkół ponadgimnazjalnych oraz wykonania wszystkich czynności do tego niezbędnych.
Proszę o zapoznanie się z wymienionymi dokumentami.

Dorota Różańska - szkolny doradca zawodowy


 

Poprzednia wersja strony

Strona szkoły istnieje od roku szkolnego 2003/2004.

Office 365

Dziennik elektroniczny

Strony przedmiotowe

Logo projektu
SKS